CÔNG TY CỐ PHẦN SẢN PHẨM SINH THÁI

Trà rời

Trà Vân Tiên Xanh Thái Nguyên
Trà Vân Tiên Xanh Thái Nguyên được chế biến từ nguyên liệu trà tươi được ...
 20 860
Vân tiên Oolong
Từ những búp non "một tôm hai lá" của các giống trà Oolong...trải qua quy trình ...
 20 884

Đối tác